Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

29.04.2021 r. – czwartek

grupa IX, X
godz. 16.00 SSA Marek Charuza – wybrane kategorie przestępstw: przeciwko życiu i zdrowiu (aktualne orzecznictwo)
godz. 17.30 adw. Marcin Nowak – taktyka adwokacka, radca prawny w sprawie karnej, mediacja, ugody poza procesowe. Tajemnica adwokacka i obrończa. Zakres należytej staranności w prowadzeniu obrony i działaniu na korzyść reprezentowanego a zasady etyki. Przypadki odmowy podjęcia się obrony, czy adwokat może powołać się na klauzulę sumienia? Elementy kryminalistyki (np. taktyka przesłuchania świadka, podejrzanego, oskarżonego, pokrzywdzonego, psychologiczne aspekty wiarygodności zeznań i wyjaśnień) cz. 2

grupa XI, XII
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak – taktyka adwokacka, radca prawny w sprawie karnej, mediacja, ugody poza procesowe. Tajemnica adwokacka i obrończa. Zakres należytej staranności w prowadzeniu obrony i działaniu na korzyść reprezentowanego a zasady etyki. Przypadki odmowy podjęcia się obrony, czy adwokat może powołać się na klauzulę sumienia? Elementy kryminalistyki (np. taktyka przesłuchania świadka, podejrzanego, oskarżonego, pokrzywdzonego, psychologiczne aspekty wiarygodności zeznań i wyjaśnień) cz. 2
godz. 17.30 SSA Marek Charuza – wybrane kategorie przestępstw: przeciwko życiu i zdrowiu (aktualne orzecznictwo)

Data

29 kwietnia 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content