Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

06.09.2021 r. – poniedziałek

grupa I, II
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – spółka akcyjna (charakter prawny, rodzaje, tworzenie spółki, statut – charakter prawny, forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, akcje – pojęcie, rodzaje, charakter prawny, wartość, organy spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, zaskarżalność uchwał walnego zgromadzenia), cz. 2
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – Przenoszenie ogółu praw i obowiązków , obrót prawami udziałowymi, zasady, warunki ważności umów przenoszących lub obciążających udział, ograniczenia z art. 182 ksh, zakres zastosowania i skutki zgody właściwego organu art 15 i 17 ksh, forma zgody, dopuszczalność formy per facta concludentia, a ważność umowy cywilnoprawnej, zastosowanie art. 248, 156 , 173 ksh ,a art. 4 i 5 Dyrektywy 2009/102/WE

grupa III, IV
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – Przenoszenie ogółu praw i obowiązków , obrót prawami udziałowymi, zasady, warunki ważności umów przenoszących lub obciążających udział, ograniczenia z art. 182 ksh, zakres zastosowania i skutki zgody właściwego organu art 15 i 17 ksh, forma zgody, dopuszczalność formy per facta concludentia, a ważność umowy cywilnoprawnej, zastosowanie art. 248, 156 , 173 ksh ,a art. 4 i 5 Dyrektywy 2009/102/WE
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – spółka akcyjna (charakter prawny, rodzaje, tworzenie spółki, statut – charakter prawny, forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, akcje – pojęcie, rodzaje, charakter prawny, wartość, organy spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, zaskarżalność uchwał walnego zgromadzenia), cz. 2

Data

6 września 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content