Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

13.09.2021 r. – poniedziałek

grupa I, II
godz. 16.00 adw. Bartłomiej Panfil – powództwo o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
godz. 17.30 SSA dr Dariusz Chrapoński – odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych wobec spółki

grupa III, IV
godz. 16.00 SSA dr Dariusz Chrapoński – odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych wobec spółki
godz. 17.30 adw. Bartłomiej Panfil – powództwo o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

Data

13 września 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content