Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

20.01.2022 r. – czwartek

grupa V, VI
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga – Willim – Powództwo posesoryjne
godz. 17.30 adw. Magdalena Urbańska – Prawo pracy: źródła prawa pracy (w tym regulaminy i porozumienia zbiorowe + hierarchia źródeł); nawiązywanie stosunku pracy (rodzaje, treść umów o pracę; strony stosunku pracy i osoba działająca w imieniu pracodawcy; omówienie błędów, jako podstawy roszczeń; ustalenia istnienia stosunku pracy); alternatywne formy „zatrudnienia” – umowa o dzieło, zlecenie, samozatrudnienie (w kontekście regulacji podatkowych oraz prawo ubezpieczeń społecznych); zasady prawa pracy, skutki naruszeń, roszczenia, tryb dochodzenia (w tym mobbing – jedyny przypadek zadośćuczynienia w kodeksie pracy, dyskryminacja w zatrudnieniu), ciężar dowodu, zasady opracowywania pism w tych sprawach; dane osobowe i ochrona prywatności pracownika (monitoring + monitoring poczty elektronicznej)

grupa VII, VIII
godz. 16.00 adw. Magdalena Urbańska – Prawo pracy: źródła prawa pracy (w tym regulaminy i porozumienia zbiorowe + hierarchia źródeł); nawiązywanie stosunku pracy (rodzaje, treść umów o pracę; strony stosunku pracy i osoba działająca w imieniu pracodawcy; omówienie błędów, jako podstawy roszczeń; ustalenia istnienia stosunku pracy;alternatywne formy „zatrudnienia” – umowa o dzieło, zlecenie, samozatrudnienie (w kontekście regulacji podatkowych oraz prawo ubezpieczeń społecznych); zasady prawa pracy, skutki naruszeń, roszczenia, tryb dochodzenia (w tym mobbing – jedyny przypadek zadośćuczynienia w kodeksie pracy, dyskryminacja w zatrudnieniu), ciężar dowodu, zasady opracowywania pism w tych sprawach; dane osobowe i ochrona prywatności pracownika (monitoring + monitoring poczty elektronicznej)
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga – Willim – Powództwo posesoryjne

Data

20 stycznia 2022
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content