Wydział Własności Intelektualnej w Katowicach

Gavel and law books

Z satysfakcją informujemy Państwa, że jednak w Katowicach powstał Wydział Własności Intelektualnej. Nasze argumenty przedstawione w piśmie kierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości znalazły uznanie. Przypominamy, że pierwotnie sprawy Sądów naszej Apelacji miały być rozpoznawane przez nowoutworzony wydział w SO w Lublinie.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Skip to content