Wydziały frankowe w sądach okręgowych

Popularne tagi: frankowicze
Franki szwajcarskie

W związku z wydaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości zgodą na utworzenie w Sądzie Okręgowym w Warszawie wydziału ds. kredytów frankowych, ORA w Katowicach podjęła uchwałę, która przedstawiamy w załączeniu, a Dziekani wystąpili do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o rozważenie utworzenia takich wydziałów również w innych sądach okręgowych na terenie całego kraju. Dostęp do wyspecjalizowanej ochrony prawnej jest podstawowym prawem obywatela.

Sprawy bankowe należą do spraw wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej, a ich liczba w skali kraju pozwala na traktowanie sporów prawnych na tle kredytów mieszkaniowych jako znaczącej potrzeby społecznej, żywotnej z perspektywy państwa. Przyznana konsumentom przez obowiązujące przepisy możliwość skorzystania z właściwości przemiennej i wytoczenia powództwa według siedziby oddziału lub miejsca zamieszkania konsumenta, wymaga nadaniu temu prawu charakteru realnego.

Realność tego prawa wymaga wyspecjalizowanego sądu w podobnym stopniu, jak gdyby konsument zdecydował się na złożenie pozwu w sądzie właściwym według siedziby banku. W całym kraju funkcjonują wyspecjalizowani adwokaci reprezentujący strony w sprawach bankowych, konsumenckich, w tym tzw. kredytów frankowych, którzy świadczą pomoc prawną konsumentom w bezpośredniej bliskości. Istnienie specjalistycznych wydziałów na terenie całego kraju jest więc realnym ułatwieniem dochodzenia praw dla obywateli. W grudniu dla członków naszej Izby adw. prof.dr.hab. Maciej Gutowski wygłosił wykład na temat cywilistycznych sankcji w walutowych umowach kredytów bankowych. Przypomnieć należy, że już 5 października 2017 roku, z inicjatywy Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej kierowanej wówczas przez Dziekana Roman Kusza ruszyła ogólnopolska akcja POMOC FRANKOWICZOM.

Do dziś lista adwokatów prowadzących sprawy ,,FRANKOWICZÓW,, jest dostępna na stronie adwokatura.pl oraz na naszej stronie adwokatura.katowice.pl w zakładce dla klienta. Lista jest aktualizowana i chętni mogą zgłaszać się pisząc na adres: sekretariat@adwokatura.katowice.pl

NRA: http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/5-pazdziernika-rusza-akcja-nra-pomoc-frankowiczom

Pobierz: wydziały frankowe – uchwała


Zobacz również: Adwokacki pomysł na frankowe procesy: wydziały w sądach do spraw kredytów walutowych  (Rzeczpospolita)

 

Skip to content