Wynagrodzenia dla obrońców z urzędu w sprawach karnych

Popularne tagi: sąd
Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo,

30 kwietnia 2020r. Dziekan ORA w Katowicach wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zasad wypłacania wynagrodzeń dla obrońców z urzędu i pełnomocników w sprawach karnych. W piśmie opisano stan faktyczny, aktualna praktykę orz przedstawiono analizę prawną wskazującą na wadliwość interpretacji przepisów kpk i zwłokę w wypłacie wynagrodzenia. Argumentacja prawna przedstawiana przez nas uzyskała aprobatę Ministerstwa Sprawiedliwości. Mamy nadzieję, że wykładnia przedstawiana przez Ministerstwo zmieni zasady i praktykę wypłat naszych wynagrodzeń.

Dziekan zwróci się ponownie do Prezesów Sądów naszej Apelacji o wypłacanie wynagrodzeń obrońców z urzędu i pełnomocników w sprawach karnych, tak jak to już wcześniej było przedstawiane w prowadzonej korespondencji. W załączeniu przedstawiany Państwu pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2020r.

Wynagrodzenia dla obrońców z urzędu w sprawach karnych [pdf]

Skip to content