Zakupiono maski ochronne dla szpitali

Popularne tagi: koronawirus

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy naszego Dziekana ,działającego na rzecz zawartego porozumienia dotyczącego wspólnego przeciwdziałania epidemii koronawirusa zawartego z Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, Śląską Izbą Aptekarską w Katowicach, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskim Towarzystwem Ratowników Medycznych, Krajową Izbą Diagnostów, Członkami Krajowej Izby Fizjoterapeutów z woj. śląskiego, zorganizowany został zakup a  Helimed Diagnostic Imaging sp. z o.o. sp. k. z/s w Katowicach –  sfinansowała i przekazała zakładom leczniczym:

  • Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Górnośląskiemu Centrum Medycznemu im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec,
  • Górnośląskiemu Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 16, 40-752 Katowice,
  • Szpitalowi Murcki Sp. z o.o. ul Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice,
  • Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach s.p.z.o. z  ul. Panewnicka 65, Katowice-Ligota,

w sumie 10 tysięcy masek ochronnych, o łącznej wartości 40120,00  złotych – celem wspomożenia w walce z wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Składamy podziękowania na ręce Prezesa Zarządu Komplementariusza Spółki Helimed Pana Josefa Lubojańskiego i Prokurenta tej spółki Pana Grzegorza Pawlika za włączenie się w akcję i wsparcie.

W związku z dużym odzewem i zapotrzebowaniem placówek medycznych na środki ochrony indywidualnej, nasza Izba zamierza kontynuować akcję wspierania Szpitali w zakresie pozyskiwania środków ochrony osobistej w oparciu o ustaloną już i wypracowaną przez Izbę procedurę, deklarując pełne wsparcie w zakresie logistycznym, prawnym i organizacyjnym dla wszystkich, którzy zechcą włączyć się w akcje wspierania podmiotów leczniczych.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Adwokatów będących członkami naszej Izby, o pomoc w zakresie wejścia we współpracę z podmiotami gospodarczymi, mającymi możliwości sfinansowania dla Szpitali – na zasadach darowizny – środków ochrony indywidualnej.

W wyżej określonym zakresie uprzejmie prosimy o kontakt z  mecenas Katarzyną Legień: katarzyna.legien@adwokatura.pl

Skip to content