Zaległości w płatnościach za sprawy prowadzone „z urzędu”

Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o przesyłanie informacji o zaległościach w wypłacie wynagrodzeń za „sprawy z urzędu”.

Szczegóły w załączonym piśmie dziekana.

Wynagrodzenia za sprawy z urzędu - pismo do adwokatów
[Pobrano 219 razy – 54 KB]
Menu