Zaproszenie na wykład

Popularne tagi: wykład
Adwokatura Polska

Warszawa, dn. 10 stycznia 2023 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego wraz z Komisją ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich.

„Związki partnerskie – zagadnienia prawne”

Wykładowca: adw. Anna Jaczun – członkini Izby Adwokackiej w Białymstoku od 2012 r., Członkini Komisji Praw Człowieka Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku oraz Komisji do spraw Równego Traktowania Naczelnej Rady Adwokackiej. Działa również w Fundacji „Adwokaci Społeczeństwu”. Podejmuje intensywne działania społeczne związane z ochroną praw człowieka. W 2022 r. uhonorowana przez Zespół do spraw Kobiet Naczelnej Rady Adwokackiej tytułem „Adwokatka Roku 2021” za zaangażowanie w pomoc osobom dotkniętym kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej.

Czas trwania: 120 min.

Szkolenie odbędzie się w dniu 18.01.2023 r. w godz. 18.00-20.00

Za udział w webinarze bądź odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 2 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie  znajdują się pod linkiem:
https://nra.e-soa.pl/szkolenia/addZgloszeniaBPClient/14/14

W celu rejestracji prosimy o wybranie przycisku Jestem członkiem adwokatury a następnie zalogowanie się do Panelu Adwokata. W przypadku braku konta w Panelu prosimy użyć funkcji Pierwsze logowanie dostępnej na dole wyświetlonej strony.

Link do spotkania zostanie przesłany osobom zarejestrowanym najpóźniej w dniu wykładu.

Zapisy na wykład przyjmujemy do dnia 17.01.2023 r.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykład  będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra 

Z wyrazami szacunku

adw. Katarzyna Golusińska
Przewodnicząca Komisji ds. Równego Traktowania Naczelnej Rady Adwokackiej

adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej

Skip to content