Aktualności i ogłoszenia

Komunikat z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przyjęła jednogłośnie stanowisko wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego: Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wyraża kategoryczny sprzeciw wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego co do zasady, a także w odniesieniu do sędziów wykonujących swoje obowiązki służbowe i zawodowe. Działania takie, jako godzące w niezawisłość sądów, stanowią naruszenie…

Stanowisko ORA Katowice wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego

Na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2021 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przyjęła jednogłośnie poniższe stanowisko: Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wyraża kategoryczny sprzeciw wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego co do zasady, a także w odniesieniu do sędziów wykonujących swoje obowiązki służbowe i zawodowe. Działania takie, jako godzące w niezawisłość sądów, stanowią naruszenie podstawowych zasad państwa prawa…

Wyniki konkursu krasomówczego

W dniu 20.04.2021r. odbyły się grupowe eliminacje konkursowe. Do finału konkursu izbowego krasomówczego zakwalifikowały się następujące osoby: Aneta Bąk Kamil Jadczyk Julia  Major Aneta Paleczna Aleksandra Syguda Łukasz Śliwa Finał konkursu odbędzie się w dniu 11.05.2021 r. adw. Grzegorz Kopeć Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego.

Kondolencje

adwokat Leszek Mazur (ur. 25.06.1975r.; zm. 18.04.2021r.) Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o odejściu w dniu 18 kwietnia 2021 roku adwokata Leszka Mazura. (więcej…)

Współpraca ORA w Katowicach z Centrum Medycznym „Femina” w zakresie diagnostyki SARS-CoV-2

covid-19
Z dniem 19.04.2021 roku Centrum Medyczne Femina podjęło współpracę z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach w zakresie diagnozowania SARS-CoV-2. W ramach współpracy, każda osoba, która zgłosi się na wykonanie testu PcR lub antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 w punkach pobrań przy ul. Kłodnickiej 23 (w siedzibie Centrum) lub Francuskiej 180 w Katowicach (parking przy lotnisku, obok restauracji „Śmigło”), po okazaniu legitymacji potwierdzającej przynależność do Izby…

Oferta na kasy fiskalne bezpośrednio od producenta

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach otrzymała jedną ofertę na zakup kas fiskalnych bezpośrednio od producenta według następującej instrukcji postepowania: Adwokaci zrzeszeni w Izbie Adwokackiej w Katowicach, którzy są zainteresowani zakupem kas ACLAS, mogą składać  zamówienia bezpośrednio na dedykowany adres e-mail: ora@aclas-polska.pl podając następujące dane: wybrany model kasy, okres gwarancji (punkt III.), dane firmy do faktury VAT, miejsce instalacji/fiskalizacji…

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 15.04.2021r.

Szanowni Państwo, przedstawiam stanowisko Prezydium ORA w Katowicach z posiedzenia z dnia 15.04.2021 r. : „Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, mając na uwadze demokratyczne zasady państwa prawa, uznaje za zasadne wyrazić swoje stanowisko wobec treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu dzisiejszym w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Żadne polityczne uwarunkowania związane z obsadzeniem tego konstytucyjnego organu nie powinny wybrzmiewać…

Archiwum ogłoszeń

Menu
Skip to content