Aktualności i ogłoszenia

Rada Aplikancka przy Izbie Adwokackiej w Katowicach powołana

Szanowni Państwo Palestranci, Koleżanki i Koledzy Aplikanci, Uprzejmie informuję, że dnia 6 sierpnia 2021 roku w Izbie Adwokackiej w Katowicach, mocą zapisów § 28 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej, zawiązał się samorząd aplikantów adwokackich. (więcej…)

Prokuratoria Generalna RP – konkurs dla autorów prac magisterskich

Szanowni Państwo, w imieniu Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mariusza Haładyja, pragnę przekazać informację o V edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego. (więcej…)

Komunikat z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 19 lipca 2021 r.

Posiedzenie i głosowania przeprowadzono w trybie obiegowym, stosowanym na podstawie uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach nr III.6 z dnia 30 czerwca 2021 r. wydanej na podstawie art. 14 hb ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. ORA w Katowicach podjęła 50 uchwał o wpisie…

Informacja dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach po zdanym egzaminie adwokackim

Szanowni Państwo, Osoby zamierzające ubiegać się o podjęcie przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach uchwały o wpisie na listę adwokatów, na posiedzeniu ORA planowanym na dzień 15 lipca 2021 r., proszone są o złożenie kompletu dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2021 r. Wnioski złożone po wskazanym terminie będą procedowane na kolejnych posiedzeniach Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach – w zależności od daty…

Temat: Nagroda Fundacji ,,HUMANITAS”dla Dziekana Romana Kusza

Z przyjemnością informujemy, iż Dziekan Roman Kusz został wyróżniony przyznaniem nagrody przez Fundację Humanitas. Nagroda została wręczona na Koncercie Finałowym, który odbył się 29 czerwca 2021 r.w sali koncertowej Muza w Sosnowcu. Prezes Fundacji HUMANITAS, dr Mariusz Lekston w laudacji wskazał, że nagroda została przyznana w dowód uznania działań ukierunkowanych na budowanie efektywnych relacji i rozwijanie współpracy pomiędzy Adwokaturą a środowiskami naukowymi…

Ankieta

Szanowni Państwo Aplikanci Adwokaccy, Komisja Aplikacji Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, w ślad korespondencją z 16 czerwca 2021 roku wysłaną z adresu nra@e-soa.info*, zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety dotyczącej oceny różnych aspektów aplikacji adwokackiej. Dziękujemy wszystkim, którzy już wypełnili ankietę, a pozostałych z Państwa gorąco do tego zachęcamy. Ankieta będzie aktywna do 30 czerwca…

Kondolencje

Adw. Andrzej Reichelt, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu w latach 2007-2013, zmarł 27 czerwca 2021 r. (więcej…)

Zaproszenie na konferencję!

Procedury chore na COVID Jak pandemia dotknęła procedurę cywilną, karną i sądowoadministracyjną
Rzecznik Praw Obywatelskich i Naczelna Rada Adwokacka, wraz z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, zapraszają na konferencję pod nazwą: „Procedury chore na COVID? Jak pandemia dotknęła procedurę cywilną, karną i sądowoadministracyjną.” Odbędzie się ona 1 lipca w formie hybrydowej: w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie oraz online. Konferencja zaplanowana jest w godz. 9.00-15.15 i składać się będzie z trzech tematycznych paneli…
,

Zapraszamy na szkolenie E-doręczenia według ustawy z 28 maja 2021r. o zmianie ustawy-kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw oraz według art. 131(1) k.p.c.

Szkolenia online
Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza wszystkich adwokatów na bezpłatne szkolenie online. Szkolenie obejmie następujące zagadnienie: E-doręczenia według ustawy z 28 maja 2021r. o zmianie ustawy-kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw oraz według art. 131(1) k.p.c. (więcej…)

Archiwum ogłoszeń

Menu
Skip to content