Z naszej izby – aktualności i ogłoszenia

Życzenia urodzinowe

Szanownemu Solenizantowi, Panu Dziekanowi Seniorowi Andrzejowi Dzięciołowi, Szanowny Panie Mecenasie, z okazji przypadającej w dniu dzisiejszym 87-ej Rocznicy Pana Urodzin, w imieniu swoim, członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz całej społeczności Adwokatów i Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Katowicach, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha i tylko słonecznych dni. Panie Dziekanie Seniorze – życzę Panu 200 lat w zdrowiu,…

Komisja Doskonalenia Zawodowego NRA zaprasza na szkolenie

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza wszystkich adwokatów na bezpłatny cykl szkoleń online z Ekspertami Urzędu Patentowego RP zorganizowanych przy współpracy z Przewodniczącą Sekcji Prawa Własności Przemysłowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie adw. Moniką Witkowską. Cykl szkoleń online obejmie następujące zagadnienia: 1. Znaki towarowe – postępowanie zgłoszeniowe, data szkolenia: 6 maja 2021…

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Szkolenie: Równe traktowanie na sali sądowej – dostęp do wymiaru sprawiedliwości osób LGBTI Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Kampania Przeciw Homofobii serdecznie zapraszają prawniczki i prawników na szkolenie z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Szkolenie będzie koncentrować się także na budowaniu kompetencji miękkich istotnych w trakcie czynności procesowych, w których udział biorą…

Komunikat z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przyjęła jednogłośnie stanowisko wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego: Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wyraża kategoryczny sprzeciw wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego co do zasady, a także w odniesieniu do sędziów wykonujących swoje obowiązki służbowe i zawodowe. Działania takie, jako godzące w niezawisłość sądów, stanowią naruszenie…

Stanowisko ORA Katowice wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego

Na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2021 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przyjęła jednogłośnie poniższe stanowisko: Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wyraża kategoryczny sprzeciw wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego co do zasady, a także w odniesieniu do sędziów wykonujących swoje obowiązki służbowe i zawodowe. Działania takie, jako godzące w niezawisłość sądów, stanowią naruszenie podstawowych zasad państwa prawa…

Kondolencje

adwokat Leszek Mazur (ur. 25.06.1975r.; zm. 18.04.2021r.) Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o odejściu w dniu 18 kwietnia 2021 roku adwokata Leszka Mazura. (więcej…)

Współpraca ORA w Katowicach z Centrum Medycznym „Femina” w zakresie diagnostyki SARS-CoV-2

covid-19
Z dniem 19.04.2021 roku Centrum Medyczne Femina podjęło współpracę z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach w zakresie diagnozowania SARS-CoV-2. W ramach współpracy, każda osoba, która zgłosi się na wykonanie testu PcR lub antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 w punkach pobrań przy ul. Kłodnickiej 23 (w siedzibie Centrum) lub Francuskiej 180 w Katowicach (parking przy lotnisku, obok restauracji „Śmigło”), po okazaniu legitymacji potwierdzającej przynależność do Izby…

Oferta na kasy fiskalne bezpośrednio od producenta

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach otrzymała jedną ofertę na zakup kas fiskalnych bezpośrednio od producenta według następującej instrukcji postepowania: Adwokaci zrzeszeni w Izbie Adwokackiej w Katowicach, którzy są zainteresowani zakupem kas ACLAS, mogą składać  zamówienia bezpośrednio na dedykowany adres e-mail: ora@aclas-polska.pl podając następujące dane: wybrany model kasy, okres gwarancji (punkt III.), dane firmy do faktury VAT, miejsce instalacji/fiskalizacji…

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 15.04.2021r.

Szanowni Państwo, przedstawiam stanowisko Prezydium ORA w Katowicach z posiedzenia z dnia 15.04.2021 r. : „Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, mając na uwadze demokratyczne zasady państwa prawa, uznaje za zasadne wyrazić swoje stanowisko wobec treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu dzisiejszym w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Żadne polityczne uwarunkowania związane z obsadzeniem tego konstytucyjnego organu nie powinny wybrzmiewać…

Adwokatura pamięta

10 kwietnia mija 11. rocznica katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Wśród ofiar byli adwokaci: Joanna Agacka-Indecka, prezes NRA, Jolanta Szymanek-Deresz, posłanka na Sejm RP, Stanisław Mikke, redaktor naczelny „Palestry” oraz Stanisław Zając, senator RP. Przypominamy sylwetki adwokatów, którzy zginęli w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem: Adw. Joanna Agacka-Indecka (1964-2010), Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2007-2010. W 1988…

Menu
Skip to content