Z naszej izby – aktualności i ogłoszenia

Zaproszenie na studia podyplomowe

Close-up view of antique statue of lady justice and books, Law concept
Studia podyplomowe z prawa karnego 2021/2022 Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu edycja X Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Studia na najlepszym wydziale w Polsce Zajęcia prowadzą Naukowcy z WPiA UW i innych polskich uczelni, wybitni specjaliści i eksperci z urzędów państwowych. Zaproszenie Studia Podyplomowe

Komunikat Zastępcy Sekretarza ORA w Katowicach z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 4 marca 2021 r.

Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. Na posiedzeniu dokonano wyboru Prezydium ORA w Katowicach, w składzie: Adw. Leszek Cholewa – Wicedziekan ORA, Adw. Marta Imiołczyk-Porębska – Wicedziekan ORA, Adw. Anna Barczyk – Skarbnik ORA, Adw. Rafał Stęchły – Sekretarz ORA, Adw. Katarzyna Legień – Zastępca Sekretarza ORA. Na stanowisko Kierownika Referatu skarg i wniosków oraz na stanowisko…

Dzień Kobiet

Szanowne Panie Mecenas, Szanowne Panie Aplikantki Adwokackie, Szanowne Panie z Biura Okręgowej Rady Adwokackiej, Z okazji Dnia Kobiet, w imieniu swoim, Kolegów Adwokatów i Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Katowicach oraz męskiej części zespołu Biura ORA w Katowicach, składam wszystkim Paniom serdeczne życzenia: zdrowia, pomyślności, samych pięknych dni w życiu. Życzę również by uśmiech na co dzień rozpromieniał Wasze twarze…

Prezydium Rady

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokaci, Na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 4 marca 2021 roku,  jej członkowie dokonali wyboru składu Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej. W skład Prezydium ORA w Katowicach, na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy Prawo  o Adwokaturze z dnia 26.05.198r. (Dz.U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm.), wchodzą: wicedziekan – adwokat Marta Imiołczyk-Porębska,…

Powołanie Komisji ds. Kontaktów z Sądami i Prokuraturami

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokaci, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach na posiedzeniu w dniu 4 marca 2021 roku powołała Komisję ds. Kontaktów z Sądami i Prokuraturami w organizacji, której jako przewodnicząca została wybrana adw. Natalia Klima – Piotrowska. W załączeniu zaproszenie Pani Przewodniczącej Komisji do współpracy. z poważaniem, adw. Marta Imiołczyk – Porębska Wicedziekan ORA w Katowicach Załącznik: Komisja ds. Kontaktów z Sądami i Prokuraturami

Konferencja SA przy SIDiR dotycząca tzw. roszczeń covidowych w budownictwie

FW: Konferencja SA przy SIDiR dotycząca tzw. roszczeń covidowych w budownictwie
Szanowni Państwo, działając jako Prezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SA przy SIDiR) chciałbym uprzejmie prosić, w imieniu swoim oraz Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) p. Tomasza Latawca, o wysłanie do członków okręgowych izb radców prawnych informacji o konferencji organizowanej wspólnie przez SIDiR oraz SA przy SIDIR. Konferencja odbędzie w dniach 10-11 marca 2021 r. w formie on-line,…

Sekcja Prawa Podatkowego zaprasza na wykład

Szkolenia online
Szanowni Państwo, Sekcja Prawa Podatkowego zaprasza na wykład, który odbędzie się za tydzień, w dniu 11 marca 2021 r. (czwartek) o godzinie 17:00. Wykład wygłosi prof. Adam Mariański – adwokat i doradca podatkowy, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Kadencji, Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Partner Zarządzający w Mariański Group. Najlepszy doradca podatkowy w Polsce w podatku dochodowym…

Komisja ds. Kontaktów z Sądami i Prokuraturami

Izba Adwokacka w Katowicach
Z przyjemnością informuję , że Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach na wczorajszym posiedzeniu uwzględniła mój wniosek i powołała Komisję ds. Kontaktów z Sądami i Prokuraturami, której mam zaszczyt być przewodniczącą. Celem działania komisji jest podejmowanie działań prowadzących do ułatwienia i poprawienia jakości naszej współpracy z sądami, prokuraturami i innymi organami i instytucjami, przed którymi występujemy jako pełnomocnicy lub obrońcy, a nadto reagowanie na nieprawidłowości w funkcjonowaniu tych podmiotów. W związku…

Maseczki ochronne

Szanowni Państwo, W trosce o Państwa zdrowie i dbałość o rozpowszechnianie wizerunku Izby Adwokackiej w Katowicach – Dziekan Roman Kusz zamówił maseczki ochronne (spełniające aktualnie obowiązujące wymagania), które w dniu 24 lutego 2021 roku zostały dostarczone do siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. (więcej…)

Menu
Skip to content