Aktualności i ogłoszenia

Komunikat

Izba Adwokacka w Katowicach
W okresie wakacyjnym od 02 lipca do 29 sierpnia 2024 r. biura rady czynne są: od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 16.00, w piątek godz. 9.00 – 14.00.
komunikat

Komunikat – terminy kolokwium

Izba Adwokacka w Katowicach
Na podstawie par.20 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła następujące terminy kolokwium: 07,08.10 – kolokwium pisemne z bloku karnego, 09,10.10 – kolokwium pisemne z bloku cywilnego, 21,22.10 – kolokwium ustne z bloku karnego, 23,24.10 – kolokwium ustne z bloku cywilnego, 12,13.11 – kolokwium poprawkowe pisemne z bloku karnego, 14,15.11 – kolokwium poprawkowe pisemne z bloku…

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2024 r. i rejestracji on-line

Izba Adwokacka w Katowicach
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1184, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 28 września 2024 r. (sobota), godz. 11.00. Ogłoszenie o egzaminie na aplikację adwokacka 2024 r. [Pobrano 400 razy – 55,50 KB]
egzamin

Komunikat  – informacje dotyczące egzaminu adwokackiego

Izba Adwokacka w Katowicach
Informujemy, że egzamin adwokacki odbędzie się w dniach 23-26 kwietnia 2024 r. w hali MOSIR z Zabrzu przy ul. Matejki 6 i zostanie przeprowadzony przez dwie komisje egzaminacyjne. Numer komisji, do której dany zdający został przypisany, został podany w zawiadomieniu o egzaminie, które zostało wysłane pocztą listem poleconym,  w dniu 8 kwietnia 2024 r. Przypominamy o obowiązku zdających do zapoznania się z danymi dotyczącymi wymagań technicznych, jakie powinien…
egzamin

Ogólnopolski Prawniczy Turniej Negocjacyjny

Szanowni Państwo, niezmiernie miło jest nam przekazać informacje, że zostaliśmy organizatorami turnieju wraz z Izbą Adwokacką w Warszawie i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie. Celem turnieju jest popularyzacja wśród młodych prawników polubownych metod rozwiązywania sporów, również w przypadku sporów z udziałem podmiotów sektora publicznego, a także wsparcie rozwoju umiejętności w tym zakresie. (więcej…)

Instrukcja obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” 2024 r.

Izba Adwokacka w Katowicach
INSTRUKCJA OBSŁUGI „APLIKACJI DO ZDAWANIA EGZAMINÓW PRAWNICZYCH” 2024 R. Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1691 i 1860), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268 oraz z 2023 r. poz. 1860) i ustawy z dnia6 lipca 1982 r.…

Archiwum ogłoszeń

Skip to content