Aktualności i ogłoszenia

Komunikat  – informacje dotyczące egzaminu adwokackiego

Izba Adwokacka w Katowicach
Informujemy, że egzamin adwokacki odbędzie się w dniach 23-26 kwietnia 2024 r. w hali MOSIR z Zabrzu przy ul. Matejki 6 i zostanie przeprowadzony przez dwie komisje egzaminacyjne. Numer komisji, do której dany zdający został przypisany, został podany w zawiadomieniu o egzaminie, które zostało wysłane pocztą listem poleconym,  w dniu 8 kwietnia 2024 r. Przypominamy o obowiązku zdających do zapoznania się z danymi dotyczącymi wymagań technicznych, jakie powinien…
egzamin

Instrukcja obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” 2024 r.

Izba Adwokacka w Katowicach
INSTRUKCJA OBSŁUGI „APLIKACJI DO ZDAWANIA EGZAMINÓW PRAWNICZYCH” 2024 R. Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1691 i 1860), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268 oraz z 2023 r. poz. 1860) i ustawy z dnia6 lipca 1982 r.…

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2024 r.

Izba Adwokacka w Katowicach
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia  26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokackąi otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo…
egzamin

Archiwum ogłoszeń

Skip to content