Aktualności i ogłoszenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
27 lutego br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO Piotr Jakubiec.  Temat szkolenia: „Odpowiedzialność prawna lekarzy za naruszenie różnych praw pacjenta oraz reguł staranności”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
20 lutego br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO dr Łukasz Zamojski Temat: „Nadzór judykacyjny sądu nad komornikiem”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
13 lutego br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSR Tomasz Kałużny.  Temat szkolenia: „Mobbing i dyskryminacja pracowników – realizacje roszczeń pracowniczych, analiza orzecznictwa, zagadnienia praktyczne”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
30 stycznia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi dr Łukasz Węgrzynowski. Temat szkolenia: „Rozliczenie stron z nieważnej umowy kredytu frankowego”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
09 stycznia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO dr Łukasz Zamojski. Temat: „Skarga na czynności komornika sądowego”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
19 grudnia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi dr Łukasz Węgrzynowski. Temat szkolenia: „Nieważność umowy kredytu frankowego – aspekty materialnoprawne i procesowe, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa TSUE i SN”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
12 grudnia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSR Monika Biała. Temat szkolenia: „Postępowanie spadkowe po ostatnich zmianach przepisów”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
05 grudnia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO Piotr Jakubiec  Temat szkolenia: „Naruszenie dóbr osobistych i innych praw w Internecie – przedmiot i sposób ochrony. Wykorzystywanie Internetu do usunięcia skutków naruszeń praw. Postępowanie dowodowe z wykorzystaniem nowych technologii, dowodzenie faktów ujawnionych lub utrwalonych w Internecie”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
28 listopada br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSA dr hab. Anna Hrycaj, adw. Patrycja Makuch. Temat szkolenia: „Cyfryzacja postępowań upadłościowych – Krajowy Rejestr Zadłużonych w toku postępowania upadłościowego”.
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat: „Rzecznik Finansowy w systemie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego: szkolenie wprowadzające”
wykład

Archiwum ogłoszeń

Skip to content