Aktualności i ogłoszenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
14 maja br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO dr Sylwia Jastrzemska Temat szkolenia: Rozwód w sprawach unijnych. Odpowiedzialność rodzicielska w sprawach unijnych w świetle orzecznictwa TSUE – jurysdykcja cz. 1.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
07 maja br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi dr n.med. Marcin Zawadzki prof. UMW, dr n. med. Paweł Szpot. Temat szkolenia: „Narkomania sądowa. Dowód z opinii biegłego toksykologa.”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
23 kwietnia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO dr Łukasz Zamojski. Temat: „Obrona dłużnika przed tytułem wykonawczym (ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego tytułu wykonawczego)”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
16 kwietnia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSR Tomasz Kałużny. Temat szkolenia: „Zasada równego traktowania w zatrudnieniu – wykładnia przepisów w odniesieniu do orzecznictwa krajowego i unijnego”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
09 kwietnia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO dr Sylwia Jastrzemska. Temat szkolenia: Unijne sprawy alimentacyjne – normy kolizyjne w zakresie wyboru prawa materialnego – protokół haski z dn. 23.11.2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem reguł faworyzujących niektórych wierzycieli i powództw wywodzonych przez dłużników alimentacyjnych w świetle orzecznictwa TSUE cz. 2.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
19 marca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO dr Sylwia Jastrzemska. Temat szkolenia: „Unijne sprawy alimentacyjne ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia rozporządzeń UE w hierarchii źródeł prawa, orzecznictwa TSUE w zakresie jurysdykcji w tego rodzaju sprawach  cz. 1 – (Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dn. 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych)”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
12 marca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi dr n.med. Marcin Zawadzki prof. UMW, dr n. med. Paweł Szpot. Temat szkolenia: „Alkohologia sądowa. Dowód z opinii biegłego toksykologa.”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
05 marca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSR Dorota Szostak. Temat szkolenia: „Piecza naprzemienna”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
27 lutego br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO Piotr Jakubiec.  Temat szkolenia: „Odpowiedzialność prawna lekarzy za naruszenie różnych praw pacjenta oraz reguł staranności”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
20 lutego br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO dr Łukasz Zamojski Temat: „Nadzór judykacyjny sądu nad komornikiem”.
szkolenia

Archiwum ogłoszeń

Skip to content