Aktualności i ogłoszenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
31 stycznia  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi Robert SochaTemat szkolenia : „Zaawansowany research, czyli „biały wywiad” (OSINT)”Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 19:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
24 stycznia  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi   SSA Marek Charuza. Temat szkolenia : „Tożsamość czynu”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
17 stycznia  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś. Temat szkolenia : „Sądowy podział majątku dorobkowego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej”
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego wraz z Komisją ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich „Związki partnerskie – zagadnienia prawne”
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
20 grudnia   br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi   SSR Monika Ciemięga. Temat szkolenia: „Postępowanie przed Sądem Rodzinnym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych  – wybrane zagadnienia”
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego wraz z Komisją ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich. „Język jako narzędzie wprowadzające inkluzywność, zapewniające równe traktowanie i poszanowanie godności oraz różnorodności”
wykład

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich: „Najnowsze zmiany w zakresie KSH, ze szczególnym uwzględnieniem prawa  holdingowego”
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
13 grudnia   br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi   SSA Marek Charuza. Temat szkolenia : „Biegli sądowi, opinia prywatna w sprawie karnej”…
szkolenia

Szkolenie KDZ- Bon ton wobec osób z niepełnosprawnościami

Szkolenie-online
Komisja Doskonalenia Zawodowego wraz z Komisją ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich. „Bon ton wobec osób z niepełnosprawnościami”  Wykładowca: adw. Agnieszka Staszków-Bularz – Jest certyfikowanym mediatorem w sprawach cywilnych i rodzinnych. Angażuje się w działalność pro bono na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Od 2017 r.…
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem Wolters Kluwer zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata. „Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy PZP, system kontroli oraz odpowiedzialność za naruszenie ustawy”…
wykład

Archiwum ogłoszeń

Skip to content