Nieruchomości

Adwokaci naszej Izby zapewniają pomoc prawna związaną z inwestycjami w nieruchomościach, ich obrotem i zarządzaniem. Potrafią dokonać analizy prawnej sytuacji nieruchomości oraz przeprowadzić wszelkiego rodzaju postępowania w tym przedmiocie.

W ramach wsparcia prawnego zapewniamy:

  • przygotowywanie projektów umów związanych z obrotem nieruchomościami;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych i sadowych związanych z nieruchomościami, w szczególności zniesieniem współwłasności, uzgodnieniem treści księgi wieczystej oraz rozliczeń związanych z nakładami na nieruchomościach;
  • przygotowanie projektów umów najmu czy dzierżawy;
  • udział i wsparcie w procesach inwestycyjnych;
  • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, czy postępowań rozgraniczeniowych;
  • pomoc prawną w zakresie prawa lokalowego oraz ustawy o własności lokali;
  • doradztwo prawne w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.
Skip to content