Komisje

Uchwałami Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach zostały powołane przy tej Radzie m.in. następujące komisje.

  1. Do Spraw Ochrony Prawnej – przew. adw. Marcin Nowak
  2. Do Spraw Integracji,Sportu i Kultury- przew. adw. Tomasz Gurdek
  3. Edukacji Prawnej i Kontaktu ze Szkołami Wyższymi -przew adw. Anna Prokopowicz
  4. Zagraniczna – adw. Jerzy Pinior
  5. Komisja ds. kontaktów z Biznesem Zagranicznym – adw. Paulina Skwarek

Sekcja Prawa Ukraińskiego i Rosyjskiego – adw. Oleg Marcinowski

Sekcja Prawa Własności Intelektualnej – adw. Magdalena Niewelt

Sekcja Prawa Cywilnego – adw. dr Szymon Solarski

Sekcja Prawa Medycznego – adw. Łukasz Ćwienkowski

Ośrodek Pomocy Cudzoziemcom – adw. Magdalena Niewelt

Mając na uwadze coraz liczniejszą społeczność adwokacką Izby Adwokackiej w Katowicach, zasadnym jest powołanie wyżej wymienionych Komisji i kół celem realizowania nie tylko bieżących zadań nałożonych obowiązującymi przepisami na Adwokaturę, lecz również wewnętrzną integrację jej członków jak i ściślejszą i bardziej owocną współpracę z innymi środowiskami, nie tylko prawniczymi.

W związku z powyższym, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej wraz z członkami ORA zapraszają do zaangażowania się w prace i współpracy w ramach w/w komisji i sekcji Kolegów i Koleżanki Adwokatów czynnie wykonujących zawód adwokata.

Skip to content