Sąd Dyscyplinarny

Adw. Tadeusz Hassa – Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach

Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego:

 1. Adw. Tomala Dariusz
 2. Adw. Lekston Małgorzata
 3. Adw. Kokoszka Agnieszka
 4. Adw. Klaus Jadwiga
 5. Adw. Dudek Janina
 6. Adw. Niczewska – Kołek Zofia
 7. Adw. Gierczycka Natalia
 8. Adw. Sarnowicz – Gąska Justyna
 9. Adw. Pawłowski Jarosław
 10. Adw. Krajcer Eugeniusz
 11. Adw. Służałek Igor
 12. Adw. Zieliński Mariusz
 13. Adw. Bolesławski Witold
 14. Adw. Kosiński Artur
 15. Adw. Kamiński Mirosław
 16. Adw. Krawczyk Aneta
 17. Adw. Pęcherek Tadeusz
 18. Adw. Kula Urszula
 19. Adw. Wawrzyńczyk Zbigniew
 20. Adw. Kowalski Tomasz

Zastępcy Sędziów:

 1. Adw. Tomala Dariusz
 2. Adw. Rassek Joachim
 3. Adw. Komoniewska Katarzyna
Skip to content