Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach:

 • adw. Roman Kusz

Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej:

 1. Adw. Leszek Cholewa – Wicedziekan ORA
 2. Adw. Marta Imiołczyk – Porębska – Wicedziekan ORA
 3. Adw. Anna Barczyk – Skarbnik ORA
 4. Adw. Rafał Stęchły – Sekretarz ORA
 5. Adw. Katarzyna Legień – Z-ca Sekretarza ORA
 6. Adw. Jacek Barcik
 7. Adw. Agata Dziadkiewicz – Święch
 8. Adw. Mariusz Fras
 9. Adw. Tomasz Gurdek
 10. Adw. Natalia Klima – Piotrowska
 11. Adw. Grzegorz Kopeć
 12. Adw. Jerzy Pinior
 13. Adw. Paulina Rzeszut
 14. Adw. Marta Smołka
 15. Adw. Marek Stańko

Zastępcy członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach:

 1. Adw. Jakub Lekston
 2. Adw. Beata Bieniek-Wiera
 3. Adw. Jadwiga Miszkurka
 4. Adw. Stefan Skrzypczak
Skip to content