Podatki

Adwokaci zajmują się także udzielaniem pomocy prawnej we wszystkich dziedzinach prawa podatkowego, w tym między innymi:

  • sporządzaniem opinii prawnych;
  • przygotowywaniem wniosków o indywidualną interpretację;
  • reprezentowaniem podatników w toczących się postępowaniach podatkowych, kontrolnych i sądowych i sądowoadministracyjnych;
  • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej bądź inwestycji
Skip to content