Prawo administracyjne

W ramach swoich usług świadczymy doradztwo prawne oraz reprezentujemy przed wszelkimi instytucjami we wszelkich prawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. W ramach swej szerokiej działalności zajmujemy się:

  • sporządzaniem opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego;
  • przygotowywaniem wniosków o wydanie koncesji i zezwoleń;
  • doradztwem w zakresie planowania inwestycji oraz wsparciem prawnym w czasie jej realizacji;
  • reprezentacją w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • przygotowywaniem i opiniowaniem projektów uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji publicznej.
Skip to content