Prawo rodzinne

Adwokaci naszej Izby świadczą pomoc prawną we wszelkich sprawach rodzinnych, a w szczególności:

  • w sprawach o rozwód i separację;
  • w sprawach alimentacyjnych, obejmujących zarówno alimenty na rzecz dzieci oraz współmałżonka;
  • w zakresie kształtowania władzy władzy rodzicielskiej, a mianowicie o ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • w sprawach o uregulowanie oraz egzekucję kontaktów;;
  • w sprawach o ubezwłasnowolnienie;
  • a także we wszelkich sprawach majątkowych, w tym o podział majątku wspólnego, czy też ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.
Skip to content