Ubiegasz się o odszkodowanie?

Adwokatura od lat świadczy pomoc prawą osobom poszkodowanym wskutek różnego rodzaju zdarzeń wywołujących szkodę w aspekcie materialnym i niematerialnym, w tym:

  • błędów medycznych;
  • spowodowanych wypadkami drogowymi;
  • wynikających z naruszenia dóbr osobistych;
  • z tytułu naruszenia praw autorskich;
  • wywołanych czynem niedozwolonym;
  • będących konsekwencją odpowiedzialności kontraktowej.
Skip to content