Harmonogram praktyk sądowych w 2021 roku dla aplikantów adwokackich pierwszego roku‐ okręg gliwicki

Popularne tagi: praktyki

W związku z koniecznością odbycia praktyk przez aplikantów adwokackich w sądach z okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach, szczegóły co do zasad odbywanych praktyk aplikanci powinni uzgodnić telefonicznie, z konkretnym sędzią patronem, za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Aplikanci proszeni są o nawiązanie kontaktu telefonicznego z sędzią celem uzgodnienia dni i godzin odbywania praktyki (po 4 dni praktyki w każdym wydziale).

Aplikanci winni każdorazowo po zakończeniu praktyki w danym wydziale sądu, niezwłocznie przekazać informację do referatu aplikacji adwokackiej, celem przygotowania umowy dla sędziego. Ponadto aplikanci zobowiązani są do przestrzegania zasad ustalonych dla osób przebywających w Sądzie Okręgowym oraz Sądach Rejonowych, w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w związku z występującym stanem epidemii, w tym do dezynfekowania rąk, noszenia maseczki ochronnej i rękawiczek jednorazowych.

Pobierz: HARMONOGRAM PRAKTYK SĄDOWYCH – OKRĘG GLIIWICKI

Skip to content