Jubileusz 70-lecia Izby Adwokackiej w Białymstoku

Szanowni Państwo !

W dniu 03.09.2021 r. odbył się uroczysty Jubileusz 70-lecia Izby Adwokackiej w Białymstoku.

Izbę Adwokacką w Katowicach reprezentowali: adw. Katarzyna Legień (zastępca Sekretarza ORA Katowice), adw. Grzegorz Kopeć (Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego), adw. Paulina Rzeszut (Kierownik Centrum Mediacyjnego).

Izba Adwokacka w Katowicach podarowała Izbie Adwokackiej w Białymstoku obraz namalowany w 1971 r. przez naszą koleżankę Izbową.

Prezent miał szczególne znaczenie symboliczne albowiem w Izbie Adwokackiej w Białymstoku, w ostatnich dwóch kadencjach, funkcje Dziekana pełniły kobiety: adw. Agnieszka Zemke Górecka (obecnie pełniąca funkcje Wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej) oraz Jowita Grochowska (obecna Dziekan Izby Adwokackiej w Białymstoku).

Jubileusz był połączony z konferencją Komisji Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej, która odbywała się w dniach 03-05.09.2021 r.

Konferencja była organizowana przez adw. Grzegorza Kopcia (Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA) oraz adw. Agnieszkę Zemke Górecką (Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej).

W konferencji brali udział członkowie Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA oraz Kierownicy Komisji Szkolenia Zawodowego z poszczególnych Izb.

W dniu 03.09.2021 r. uczestnicy konferencji brali udział w dyskusji dotyczącej realizacji planu pracy Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA.

Ponadto pierwszego dnia konferencji odbył się wykład na temat „Alternatywnych metod kształcenia Adwokatów”, prowadzony przez dr Martę Skrodzką.

Drugiego dnia konferencji adw. Agnieszka Światłoń (Izba Adwokacka w Krakowie) przedstawiła prezentacje na temat potrzeb i oczekiwań młodych stażem Adwokatów.

Pani adw. Agnieszka Światłoń jest autorką e-booka Twoja własna indywidualna Kancelaria- jak ja założyć?. E-book cieszył się dużą popularnością wśród aplikantów adwokackich.

Komisja Doskonalenia Zawodowego NRA zauważa potrzebę szkoleń z zakresu tzw. umiejętności miękkich.

Uczestnicy konferencji brali udział w warsztacie prowadzonym przez dr hab. prof. Ryszarda Sowińskiego – „Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej dla pracowników”.

Wykład dr hab. prof. Ryszarda Sowińskiego został pozytywnie przyjęty przez słuchaczy.

W poszczególnych Izbach, w tym w Izbie Adwokackiej w Katowicach, zostanie przeprowadzone szkolenie przez dr hab. prof. Ryszarda Sowińskiego na temat delegowania zadań.

Należy również podkreślić, iż Komisja Doskonalenia Zawodowego NRA stworzyła bazę wykładowców doskonalenia zawodowego, z której mogą korzystać Izby Adwokackiej z całej Polski.

Z wyrazami szacunku.
adw. Paulina Rzeszut
Kierownik Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach

Skip to content