Komunikat Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Popularne tagi: komunikat
Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo,
Koleżanki, Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,

KOMUNIKAT

W związku z etapami „odmrażania” kolejnych sfer życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, jak i w sferze wymiaru sprawiedliwości, uprzejmie informuję, iż od dnia 1 czerwca 2020 roku wydłużone zostają godziny pracy sekretariatów Izby Adwokackiej  w Katowicach.

Sekretariaty Naszej Izby będą pracowały:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.30 do 19.30,
  • w piątki w godzinach od 8.30 do 13.30.

Utrzymane jednak zostają dotychczasowe formy komunikacji i załatwiania spraw przez członków Naszej Izby oraz innych petentów, poprzez brak możliwości osobistego załatwienia sprawy w siedzibie Izby Adwokackiej w Katowicach. Wszelkie sprawy możecie Państwo, jak dotychczas, załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, jak i telefonicznie. Bez względu na wybrany sposób komunikacji z organami Izby, wszystkie sprawy załatwiane są niezwłocznie.

Dane teleadresowe Naszej Izby, jak zawsze, znajdują się na Naszej nowej stronie internetowej: www.adwokatura.katowice.pl

Mimo tych niewielkich ograniczeń, wszyscy pracownicy sekretariatów Naszej Izby, jak i członkowie Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, pozostają do Państwa dyspozycji.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach Nr III.3 z dnia 21 maja 2020 roku przywrócony zostaje od dnia 1 czerwca 2020 roku dla wszystkich adwokatów oraz aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Katowicach na zasadach obowiązujących do dnia 29 lutego 2020 roku  obowiązek uiszczania na rzecz Izby Adwokackiej w Katowicach składek korporacyjnych.

Uprzejmie proszę o dokonywanie wpłat wyłącznie na rachunek bankowy prowadzony przez:  PKO BP nr 56 1020 2313 0000 3802 0194 4990.

Z poważaniem:
Adw. Marta Imiołczyk – Porębska

Sekretarz
Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Skip to content