Konferencja – Osoba z niepełnosprawnościami w systemie wymiaru sprawiedliwości

Popularne tagi: konferencja
Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo !

W dniu 21 września 2021 r. odbędzie się w formie zdalnej Konferencja Osoba z niepełnosprawnościami w systemie wymiaru sprawiedliwości.
Wydarzenie jest organizowane przez Naczelną Radę Adwokacką, Komisję ds. Równego Traktowania NRA i Komisję Praw Człowieka przy NRA.

Transmisja odbędzie się na profilu Naczelnej Rady Adwokackiej na Facebooku.
Początek konferencji o godz. 16, zakończenie przewidziane jest na godz. 19.

Prelegentami będą: dr Izabela Mrochen, szkoleniowiec z zakresu dostępności cyfrowej, prof. dr hab. Marek Wysocki z Centrum Projektowania Uniwersalnego przy Politechnice Gdańskiej, Barbara Abramowska z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dr Monika Zima-Parjaszewska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, adw. Katarzyna Heba i adw. dr Paulina Krakowiak z izby gdańskiej i adw. Magdalena Szyszka z izby opolskiej.

Serdecznie zapraszamy do brania udziału w Konferencji.

Z wyrazami  szacunku

adw. Natalia Klima-Piotrowska
Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA

adw. Paulina Rzeszut
Członek Komisji ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej – zespół ds. e-wykluczonych.

Skip to content