Odpowiedzi na pytania zadane przez członków Izby Adwokackiej w Katowicach dotyczące funkcjonowania Portalu Sądów Powszechnych

Popularne tagi: szkolenia

Szanowni Państwo!

Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego uprzejmie przedkłada odpowiedzi na pytania zadane przez członków Izby Adwokackiej w Katowicach dotyczące funkcjonowania Portalu Sądów Powszechnych. Odpowiedzi zostały sporządzone przez S.S.O. Grzegorza Karasia- prowadzącego szkolenie w zakresie e –doręczeń.
Zadane pytania oraz sporządzone odpowiedzi dotyczą zagadnień związanych z technicznymi aspektami funkcjonowania portalu, konstrukcją portalu oraz skutecznością doręczeń.

Z uwagi na fakt, iż portal jest cały czas modernizowany część odpowiedzi może w przyszłości ulec zmianie.
Odpowiedzi są stanowiskiem S.S.O. Grzegorza Karasia, który orzeka w Apelacji Wrocławskiej- gdzie znajduje się główna baza portalu.

Należy zaznaczyć, iż odpowiedzi są osobistym stanowiskiem S.S.O Grzegorza Karasia. Z uwagi na specyfikę działania portalu nie mają charakteru wiążącego dla innych Sądów.

Z wyrazami szacunku

adw. Grzegorz Kopeć
Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego

adw. Paulina Rzeszut
Członek Komisji ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej – zespół ds. e-wykluczonych

Grzegorz Karaś - ORA KATOWICE - pytania i odpowiedzi
[Pobrano 2230 razy – 174,62 KB]
Skip to content