Specjalna oferta Lex dla młodych adwokatów

WoltersKluwer

Staraniami Dziekana Grzegorza Kopcia dla osób wpisanych do Krajowego Rejestru Adwokatów w latach 2017-2020, które do tej pory nie posiadały systemu informacji prawnej Lex w swojej kancelarii, wynegocjowano dodatkowy rabat na system informacji prawnej Lex.

Warunki oferty przedstawiono poniżej.

Ważność oferty: 30.03.2020 r.

Start oferty- abonamentu oraz pierwsza faktura mogą być uruchomione nawet w grudniu 2020 r., liczy się data ważnego złożenia zamówienia.

Istnieje możliwość zakupu na 12 miesięcy w wersji auto odnawialnej lub na 36 miesięcy w wersji terminowej.

W celu zapoznania się ze szczegółami oferty oraz złożenia zamówienia prosimy o kontakt z przedstawicielem Wolters Kluwer Panem Piotrem Bugielem.

Telefon:728 313 403
Adres @: piotr.bugiel@wolterskluwer.com

ZASOBY LEX KANCELARIA

STANDARD

LEX KANCELARIA

OPTIMUM

LEX KANCELARIA

PREMIUM

PRAWO: Komplet aktów prawnych i orzecznictwa prawa polskiego i EU + + +
NARZĘDZIA: Aktówka, Alerty, Kalkulatory, Historia, Wyszukiwarka instytucji, Terminarz + + +
Wzory + + +
Tezy z piśmiennictwa + + +
Komentarze Standard – Kanon WYBRANYCH PUBLIKACJI + + +
Komentarze: prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy, prawo publiczne PEŁNA BAZA (1) + +
Monografie: prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy, prawo publiczne -PEŁNA BAZA (2) + +
Procedury Prawa Cywilnego + + +
Linie orzecznicze Prawa Cywilnego + + +
Linie orzecznicze ze wszystkich dziedzin prawa (4) + +
Glosy + +
Czasopisma (5) +
Prawo Europejskie +
System Procesowe Prawo Cywilne, Prawo Karne Procesowe, Prawo Pracy (6) +
Tłumaczenia (7) +
Informator Prawno Gospodarczy (8) +
Bibliografia PAN +
Moduły specjalistyczne (HR/Kadry/ BHP; Finanse/ Księgowość; Prawo Europejskie/ Zamówienia Publiczne; Budownictwo; Ochrona Środowiska; Ochrona Zdrowia) (9) BRAK 1 do wyboru 2 do wyboru + Prawo UE

(1) LEX Komentarze– to cztery moduły zawierające ponad 2 700 komentarzy do najważniejszych ustaw z jedynymi na rynku aktualizowanymi w trybie kwartalnym komentarzami autorskimi do KPC, KPK, KPA, KP, KSH, VAT oraz aktualizowanymi w trybie półrocznym komentarzami do KK, KRO, Prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa zamówień publicznych i Ordynacji podatkowej.

(2) LEX Monografie – to ponad 1930 znanych i cenionych monografii wydawnictw Wolters Kluwer i LexisNexis. To największy wybór publikacji zapewniający praktyczne podejście, pomoc merytoryczną w rozwiązaniu problemów prawnych.

(3) Procedury – Schematy procedur składające się z kilku do kilkudziesięciu kroków przypisanych do poszczególnych uczestników danej procedury / postępowania. Schematy mają za zadanie przeprowadzić użytkownika przez poszczególne etapy procedury oraz pokazać możliwe prawem dopuszczalne scenariusze jej przebiegu, terminy do dokonania określonych czynności, relacje między uczestnikami postępowania, reakcje innych jego uczestników, sugerują, która ścieżka postepowania może być potencjalnie najkrótsza etc. Kluczowe kroki w każdej procedurze opatrzone są praktycznymi wskazówkami (czyli autorskimi krótkimi komentarzami syntetycznie omawiającymi poszczególne kroki w procedurze) oraz podstawami prawnymi. W praktycznych wskazówkach autorzy wskazują kluczowe orzecznictwo i/lub wiodące stanowisko organów podatkowych dla danego kroku procedury.

(4) Linie Orzecznicze to profesjonalny program skierowany do wszystkich, którzy w codziennej pracy bazują na orzecznictwie. Program ten zawiera kompleksową bazę publikacji w formie tzw. linii orzeczniczych, czyli dokumentów autorskich, których zadaniem jest prezentacja, w usystematyzowany sposób, istniejących poglądów interpretacyjnych organów orzeczniczych (organów administracji oraz sądów) w kontekście określonego zagadnienia prawnego. Autor ma za zadanie zebrać, zdefiniować oraz zestawić ze sobą różne stanowiska organów orzeczniczych (ewentualnie zaprezentować jednolite stanowisko w danej kwestii), a następnie w zwięzły sposób opisać istniejący stan prawny.

(5) Czasopisma – to oferta artykułów pochodzących z renomowanych czasopism naukowych. Ich wysoki poziom merytoryczny gwarantują wybitni autorzy oraz zasiadający w radach programowych i kolegiach redakcyjnych eksperci, którzy biorą udział w procesie recenzowania i opiniowania artykułów przeznaczonych do publikacji. Baza liczy blisko 45.000 artykułów z 40. czasopism prawniczych.

(6) Systemy prawa to ponadczasowe opracowania, stanowią źródło szczegółowej wiedzy o danej gałęzi prawa, a zaprezentowane w nich rozważania dotyczące ważnych problemów praktycznych zaprezentowane są w sposób uporządkowany i przejrzysty. Uwzględniają wszystkie perspektywy patrzenia na poszczególne instytucje, służą jako pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu interpretacyjnego, który pojawia się w praktyce stosowania prawa. System Prawa Procesowego Cywilnego pod redakcją naukową prof. dr. hab. Tadeusza Erecińskiego. System Prawa Karnego Procesowego pod redakcją naukową prof. dr. hab. Piotra Hofmańskiego. System Prawa Pracy pod redakcją naukową prof. dr hab. Krzysztofa W. Barana

(7) Tłumaczenia to akty prawa w języku polskim, które zostały przetłumaczone na język angielski i niemiecki. Użytkownik będzie mógł pracować równolegle na tekście tłumaczonym i tekście źródłowym. Dostępne w programie samodzielnym akty w języku polskim również podlegają bieżącej aktualizacji. Dodatkowo dostępne są specjalistyczne słowniki prawnicze i ekonomiczne.

(8) Informator Prawno-Gospodarczy to program zawierający informacje na temat firm zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

(9) moduł specjalistyczny tworzą unikalne dokumenty opracowane przez specjalistów z danej branży. Listę z opisem modułów specjalistycznych kieruje w załączniku wiadomości.

 

WYCENA:

WERSJA PREMIUM:

Program Okres abonamentu Proponowana  kwota netto
LEX PREMIUM – 1 dostęp 36-miesięcy lub

12-miesięcy auto odnawialne

3348netto/rok

MIESIĘCZNIE NETTO: 279

 

WERSJA OPTIMUM:

Program Okres abonamentu Proponowana kwota netto
LEX OPTIMUM – 1 dostęp 36-miesięcy lub

12-miesięcy auto odnawialne

2532netto/rok

MIESIĘCZNIE NETTO: 211

 

WERSJA STANDARD:

Program Okres abonamentu Proponowana kwota netto
LEX STANDARD– 1 dostęp 36-miesięcy lub

12-miesięcy auto odnawialne

1920netto/rok

MIESIĘCZNIE NETTO: 160

 

Program może być fakturowany w trybie rocznym, półrocznym, kwartalnym, lub miesięcznym. Okres fakturowania nie ma wpływu na cenę.

Powyższa cena zawiera szkolenie wdrożeniowe, dostęp mailowy i telefoniczny do helpdesku produktowego, oraz wsparcie dedykowanego opiekuna handlowego w całym okresie umowy.

Moduły specjalistyczne
[Pobrano 303 razy – 568,93 KB]
Skip to content