Sprawozdanie Dziekana za okres od ostatniego posiedzenia Rady tj. 23.10.2020 r.

Popularne tagi: sprawozdanie
Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo, 

prace Rady i Biura Rady w dużej mierze determinuje sytuacja epidemiczna. Niestety, epidemia nie oszczędziła zarówno adwokatów, jak i dotarła do biura naszej rady.

Na apel adwokaci adwokatom w czasie Covid-19 licznie odpowiedzieli adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy chcą służyć pomocą koleżankom i kolegom. W tym miejscu chciałbym serdecznie za to podziękować. 

Komisja Ochrony Prawnej opracowała vademecum zatrzymanego, które zostało umieszczone także na Facebooku, na naszym fanpage’u. Jak wskazują dane, na vademecum „weszło” blisko 40 tysięcy osób i było wielokrotnie udostępniane. Duża popularność vademecum mogła wynikać z jego komplementarności, oraz zrozumiałości użytych sformułowań. 

W dniu 30.10.2020 r. oraz 09.11.2020 r. dwukrotnie odbyły się wykłady Pana Prof. Ryszarda Sowińskiego poświęcone wycenie zleceń kancelarii oraz określeniu i wynegocjowaniu dobrej stawki. Pierwotnie planowaliśmy tylko jeden wykład, ale jego duża popularność spowodowała, że zorganizowaliśmy drugą edycję.

Tegoroczne Święto Zmarłych było inne, niż te wcześniejsze. Jak wiemy, w dniu Święta cmentarze były zamknięte. Liczne groby odwiedziliśmy w tygodniu poprzedzającym Święto, jak i w tygodniu, który po Święcie nastąpił. Oprócz zniczy w tym roku, chcąc wspomóc także ogrodników, zakupiliśmy chryzantemy i dąbki. W tym roku odwiedziliśmy znów więcej grobów… Na niektórych byliśmy po raz pierwszy, bo rok temu ich nie było, a niektóre odnajdujemy i odnawiamy jak np. grób dziekana Karola Stacha, czy też adw. Stanisława Kobylińskiego, czy adw.  Anny Schleifert. Czasami na tych grobach są już zapalane tylko nasze znicze. Gdy przychodzimy po roku, widzimy znicz, który zapaliliśmy w czasie ubiegłorocznego Święta Zmarłych…

W gmachu Rady, regularnie odbieram indywidualne ślubowania adwokackie. W ostatnich tygodniach ślubowało ośmiu adwokatów. Zachowujemy zasady reżimu sanitarnego, jednocześnie starając się zachować odświętny i uroczysty charakter zdarzenia.

W dniu 28.10.2020 r. odbyło się losowanie adwokatów, którzy wyrazili gotowość udzielania pomocy prawnej w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej. Losowanie było transmitowane na żywo na profilu facebookowym Izby. Zauważyć należy, że tak jak w każdym roku, liczba zainteresowanych znacznie przekroczyła liczbę dostępnych punktów. Dlatego, tak jak co roku, na jeden punkt losowaliśmy 5 osób, tak aby każdy adwokat, miał dyżur przynajmniej raz w tygodniu.  

W związku z faktem, że Minister Sprawiedliwości rekomendował wprowadzenie pracy dwuzmianowej w Sądach, na bieżąco monitorowaliśmy procedowanie na poziomie Sądów, oraz wystąpiłem z pismem do Prezesów Sądów przedstawiając stanowisko w tym zakresie.

Rozpoczęliśmy kolportaż terminarzy adwokata na rok 2021. W związku z faktem, że chcieliśmy zachować reżim sanitarny, ustanowiliśmy punkt odbioru terminarzy w 19 miastach ,w kancelariach na terenie całej właściwości Rady, tak aby adwokaci mogli odbierać je w dogodny sposób, w dogodnym dla siebie terminie.

Kontynuujemy także naszą tradycję i przystąpiliśmy do druku kolejnej edycji naszego kalendarza Izbowego. Będą kalendarze trójdzielne, oraz kalendarze z naszymi ukochanymi zwierzętami. Oba rodzaje kalendarzy powinny być dostępne już w pierwszej dekadzie grudnia.

Pomimo utrudnienia wynikającego z epidemii, wraz z mec. Tomaszem Gurdkiem podjęliśmy decyzję aby nie pozwolić wirusowi „zabić idei Mikołajek”, organizowanych co roku przez naszą Izbę. Z satysfakcją informuję, że w tym roku do akcji zgłoszono rekordową liczącą ponad 200 adwokackich pociech.

Z wielkim smutkiem zawiadamiam Państwa, że zmarła wieloletnia Prezes Sądu Rejonowego Katowice – Wschód Pani Sędzia Sądu Rejonowego Marzena Dec. 

Pożegnaliśmy także adwokata z Tarnowskich Gór Bronisława Ledwonia. 

W najbliższy piątek będziemy żegnać adwokata nestora naszej Palestry mec. Jana Panka, który był związany z naszą Izbą 63 lata. Uroczystości rozpoczną się 27.11.2020 r. o godz. 10.00 w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Mecenas Panek był niezwykłą postacią, zmarł w wieku 95 lat, a jeszcze parę lat temu, był czynnym adwokatem. Był aktywnym członkiem samorządu, byłym wykładowcą aplikantów adwokackich.

W Gliwicach uhonorowano mec. Konstantego Wolnego, który już wkrótce będzie miał tam swoją ulicę. 

Powoli dobiega końca rok 2020. W osiemnastu na dwadzieścia cztery Izby, ze względów epidemicznych nie udało przeprowadzić się Zgromadzeń. Przypuszczalnie jeszcze w grudniu odbędzie się w trybie zdalnym Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury, gdzie procedowane będą zmiany regulaminu odbywania zgromadzeń Izb Adwokackich, umożliwiające organizację zgromadzeń także w trybie zdalnym i hybrydowym w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Tradycyjnie, kończąc życzę Państwu przede wszystkim zdrowia i pozostaję w nadziei, że wkrótce uda nam się odbyć posiedzenie w sali posiedzeń Rady przy ul. Gliwickiej. 

Z poważaniem
Adw. Roman Kusz
Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach

Skip to content