Aktualności i ogłoszenia

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 15.04.2021r.

Szanowni Państwo, przedstawiam stanowisko Prezydium ORA w Katowicach z posiedzenia z dnia 15.04.2021 r. : „Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, mając na uwadze demokratyczne zasady państwa prawa, uznaje za zasadne wyrazić swoje stanowisko wobec treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu dzisiejszym w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Żadne polityczne uwarunkowania związane z obsadzeniem tego konstytucyjnego organu nie powinny wybrzmiewać i negatywnie…
prezydium

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 10 luty 2021 r.: w sprawie protestu mediów

Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy o dodatkowych przychodach NFZ, NFOZ oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów muszą zostać poddane krytycznej ocenie pod kątem przyjętych założeń i rozwiązań. Czas pandemii COVID – 19 to trudny czas również dla wielu mediów. Cierpią reklamodawcy jak i odbiorcy mediów. Spadają nakłady gazet, maleją także wydatki na reklamę. Słuszne są głosy…
prezydium

Stanowisko Prezydium ORA w przedmiocie instytucji zatrzymania oraz przeszukania Kancelarii Adwokackich

Criminal in handcuffs
Okręgowa Rada w Katowicach wielokrotnie zwracała uwagę na znaczenie poszanowania praw i wolności obywatelskich w szczególności w zakresie stosowania zatrzymania i tymczasowego aresztowania oraz nieprawidłowości jakie w tym zakresie występują. Instytucja zatrzymania jest stosowana częstokroć w sytuacjach kiedy brak jest do tego ustawowych przesłanek. Sposób realizacji zatrzymania, a w szczególności czas i miejsce winien być ukierunkowany  na realizacje celów postępowania z bezwzględnym poszanowaniem praw…
prezydium, zatrzymanie

Archiwum ogłoszeń

Skip to content