Webinar 07.10.2021 „Doręczenia elektroniczne oraz inne zmiany w procedurze cywilnej wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.1090)”

Popularne tagi: szkolenia
Szkolenie-online

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny webinar dla adwokatów i aplikantów adwokackich:

„Doręczenia elektroniczne oraz inne zmiany w procedurze cywilnej wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.1090)”.

Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 7 października 2021 r.

Wykładowca: Pan Grzegorz Karaś – Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Czas trwania: 3 godziny.

 Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Pobierz szczegóły

Skip to content