Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich

Szkolenie aplikantów adwokackich

25.01.2023 r. – środa

grupa I/I, II/J
godz. 16.00 SWSA dr Krzysztof Kandut – Udział adwokata w postępowaniu administracyjnym: sposoby wszczęcia postępowania administracyjnego, postępowanie dowodowe, w tym zasady udostępniania akt stronie/pełnomocnikowi, rozprawa administracyjna, mediacja, postępowanie uproszczone, sposoby zakończenia postępowania administracyjnego, w tym postanowienie, decyzja, ugoda, milczące załatwienie sprawy, odszkodowanie za wadliwą decyzję administracyjną, administracyjna kara pieniężna, ponaglenie w przypadku bezczynności lub przewlekłości

godz. 17.30 SSA Dariusz Chrapoński – Postępowanie upadłościowe: zasady ogólne, podstawy ogłoszenia upadłości, treść wniosku o ogłoszenie upadłości i legitymacja do jego złożenia, postępowanie zabezpieczające w postępowaniu upadłościowym, skutki ogłoszenia upadłości (co do osoby upadłego, co do majątku upadłego, co do zobowiązań upadłego, skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego, wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego), bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego, środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym, odrębne postępowania upadłościowe

grupa III/K, IV/L
godz. 16.00 SSA Dariusz Chrapoński – Postępowanie upadłościowe: zasady ogólne, podstawy ogłoszenia upadłości, treść wniosku o ogłoszenie upadłości i legitymacja do jego złożenia, postępowanie zabezpieczające w postępowaniu upadłościowym, skutki ogłoszenia upadłości (co do osoby upadłego, co do majątku upadłego, co do zobowiązań upadłego, skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego, wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego), bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego, środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym, odrębne postępowania upadłościowe

godz. 17.30 SWSA dr Krzysztof Kandut – Udział adwokata w postępowaniu administracyjnym: sposoby wszczęcia postępowania administracyjnego, postępowanie dowodowe, w tym zasady udostępniania akt stronie/pełnomocnikowi, rozprawa administracyjna, mediacja, postępowanie uproszczone, sposoby zakończenia postępowania administracyjnego, w tym postanowienie, decyzja, ugoda, milczące załatwienie sprawy, odszkodowanie za wadliwą decyzję administracyjną, administracyjna kara pieniężna, ponaglenie w przypadku bezczynności lub przewlekłości

Data

25 stycznia 2023
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content