Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich

Szkolenie aplikantów adwokackich

08.03.2023 r. – środa (on line ZOOM)

grupa I/I, II/J, III/K, IV/L
godz. 16.00 – 17.30 r. pr. dr Karolina Muchowska – Zwara – Prawo zamówień publicznych, postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego – rola adwokata, umowy zawierane w sprawach zamówień publicznych, postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych, cz. 2

grupa I/I, II/J, III/K, IV/L
godz. 17.30 – 19.00 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – Instytucje prawne z ustawy o KRS i KC istotne z punktu widzenia profesjonalnego pełnomocnika: postępowanie przymuszające zarząd spółki do złożenia obowiązkowych wniosków, postępowanie o wykreślenie danych z urzędu, postępowanie o rozwiązanie spółki bez likwidacji, ustanowienie kuratora z art. 42 kc – wymagane dokumenty, przebieg postępowania w systemie elektronicznym, rodzaj orzeczeń i środki zaskarżenia

Data

8 marca 2023
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content