Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich

Szkolenie aplikantów adwokackich

23.03.2023 r. – czwartek

grupa V/E, VI/F
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga – Willim – Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia, cz. 1
godz. 17.30 adw. Rafał Stęchły – Oznaczenie stron umowy: wymogi wynikające z ustawy – Prawo przedsiębiorców, wymogi wynikające z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wymogi wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych, oznaczenie wspólnoty mieszkaniowej, reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy: umowy pomiędzy spółką a członkiem jej organów, umowy z samym sobą. umowy z osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, umowy z podmiotami publicznymi, umowy dot. majątku wspólnego, umowy dot. rzeczy wspólnej, umowy dot. spadku

grupa VII/G, VIII/H
godz. 16.00 adw. Rafał Stęchły – Oznaczenie stron umowy: wymogi wynikające z ustawy – Prawo przedsiębiorców, wymogi wynikające z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wymogi wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych, oznaczenie wspólnoty mieszkaniowej, reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy: umowy pomiędzy spółką a członkiem jej organów, umowy z samym sobą. umowy z osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, umowy z podmiotami publicznymi, umowy dot. majątku wspólnego, umowy dot. rzeczy wspólnej, umowy dot. spadku
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga – Willim – Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia, cz. 1

Data

23 marca 2023
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content