Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich

Szkolenie aplikantów adwokackich

29.03.2023 r. – środa

grupa I/I, II/J
godz. 16.00 SWSA dr Krzysztof Kandut – Udział adwokata w kontroli rozstrzygnięć ostatecznych w postępowaniu administracyjnym: kontrola wadliwych rozstrzygnięć ostatecznych: cel, zasady i przebieg postępowania w sprawach wznowienia postępowania, cel, zasady i przebieg postępowania w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji; kontrola niewadliwych rozstrzygnięć ostatecznych: cel, zasady i przebieg postępowania w sprawach uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 i art. 155 k.p.a., cel, zasady i przebieg postępowania w sprawach uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej na podstawie art. 161 k.p.a. oraz wygaśnięcie decyzji administracyjnej na podstawie art. 162 k.p.a.
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – Spółki osobowe: spółka komandytowa (w szczególności istota, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna komandytariusza, zastosowanie); spółka komandytowo-akcyjna (w szczególności istota, specyfika regulacji prawnej, powstanie spółki komandytowej, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna akcjonariusza, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, organy spółki, zastosowanie spółki komandytowo-akcyjnej).

grupa III/K, IV/L
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – Spółki osobowe: spółka komandytowa (w szczególności istota, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna komandytariusza, zastosowanie); spółka komandytowo-akcyjna (w szczególności istota, specyfika regulacji prawnej, powstanie spółki komandytowej, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna akcjonariusza, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, organy spółki, zastosowanie spółki komandytowo-akcyjnej).
godz. 17.30 SWSA dr Krzysztof Kandut – Udział adwokata w kontroli rozstrzygnięć ostatecznych w postępowaniu administracyjnym: kontrola wadliwych rozstrzygnięć ostatecznych: cel, zasady i przebieg postępowania w sprawach wznowienia postępowania, cel, zasady i przebieg postępowania w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji; kontrola niewadliwych rozstrzygnięć ostatecznych: cel, zasady i przebieg postępowania w sprawach uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 i art. 155 k.p.a., cel, zasady i przebieg postępowania w sprawach uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej na podstawie art. 161 k.p.a. oraz wygaśnięcie decyzji administracyjnej na podstawie art. 162 k.p.a.

Data

29 marca 2023
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content