Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich

Szkolenie aplikantów adwokackich

17.05.2023 r. – środa

grupa I/I, II/J
godz. 16.00 SSA Dariusz Chrapoński – weksel w obrocie gospodarczym (cechy zobowiązania wekslowego, rodzaje weksli, podmioty wekslowego, zasady odpowiedzialności dłużników wekslowych, przenoszenie praw z weksla, przedawnienie roszczeń), cz. 1

godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – spółka akcyjna (charakter prawny, rodzaje, tworzenie spółki, statut – charakter prawny, forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, akcje – pojęcie, rodzaje, charakter prawny, wartość, organy spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, zaskarżalność uchwał walnego zgromadzenia), cz. 1

grupa III/K, IV/L
godz. 16.30 adw. Leszek Cholewa – spółka akcyjna (charakter prawny, rodzaje, tworzenie spółki, statut – charakter prawny, forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, akcje – pojęcie, rodzaje, charakter prawny, wartość, organy spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, zaskarżalność uchwał walnego zgromadzenia), cz. 1

godz. 17.30 SSA Dariusz Chrapoński – weksel w obrocie gospodarczym (cechy zobowiązania wekslowego, rodzaje weksli, podmioty wekslowego, zasady odpowiedzialności dłużników wekslowych, przenoszenie praw z weksla, przedawnienie roszczeń), cz. 1

Data

17 maja 2023
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content