Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich

Szkolenie aplikantów adwokackich

25.05.2023 r. – czwartek

grupa V/E, VI/F
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – Pozew – ćwiczenia praktyczne
godz. 17.30 adw. Rafał Stęchły – Definicje legalne. Zabezpieczenia wierzytelności: poręczenie przez osobę trzecią, zabezpieczenie wekslem własnym in blanco, ustanowienie kaucji, wpłata na rachunek powierniczy, ustanowienie obowiązku zapłaty kary umownej, ustanowienie umownej wysokości odsetek za opóźnienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, ustanowienie zastawu zwykłego i rejestrowego, ustanowienie hipoteki, ustanowienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zobowiązanie się do posiadania ubezpieczenia

grupa VII/G, VIII/H
godz. 16.30 adw. Rafał Stęchły – Definicje legalne. Zabezpieczenia wierzytelności: poręczenie przez osobę trzecią, zabezpieczenie wekslem własnym in blanco, ustanowienie kaucji, wpłata na rachunek powierniczy, ustanowienie obowiązku zapłaty kary umownej, ustanowienie umownej wysokości odsetek za opóźnienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, ustanowienie zastawu zwykłego i rejestrowego, ustanowienie hipoteki, ustanowienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zobowiązanie się do posiadania ubezpieczenia
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa – Pozew – ćwiczenia praktyczne

Data

24 maja 2023
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content