Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich

Szkolenie aplikantów adwokackich

31.05.2023 r. – środa

grupa I/I – II/J
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – spółka akcyjna (charakter prawny, rodzaje, tworzenie spółki, statut – charakter prawny, forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, akcje – pojęcie, rodzaje, charakter prawny, wartość, organy spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, zaskarżalność uchwał walnego zgromadzenia), cz. 2

godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – uprawnienia właścicielskie w spółkach kapitałowych i sposób ich realizacji w przypadku konfliktu korporacyjnego, roszczenia wynikające z ksh i sposób ich realizacji (o upoważnienie do udostepnienia ksiąg i dokumentów, o udzielenie informacji, o upoważnienie do zwołania zgromadzenia, o powołanie biegłego rewidenta, o wyłączenie wspólnika, o rozwiązanie spółki)

grupa III/K, IV/L
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – uprawnienia właścicielskie w spółkach kapitałowych i sposób ich realizacji w przypadku konfliktu korporacyjnego, roszczenia wynikające z ksh i sposób ich realizacji (o upoważnienie do udostepnienia ksiąg i dokumentów, o udzielenie informacji, o upoważnienie do zwołania zgromadzenia, o powołanie biegłego rewidenta, o wyłączenie wspólnika, o rozwiązanie spółki)

godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – spółka akcyjna (charakter prawny, rodzaje, tworzenie spółki, statut – charakter prawny, forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, akcje – pojęcie, rodzaje, charakter prawny, wartość, organy spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, zaskarżalność uchwał walnego zgromadzenia), cz. 2

Data

31 maja 2023
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content