Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich

Szkolenie aplikantów adwokackich

18.01.2023 r. – środa (on line na ZOOM)

grupa I/I, II/J, III/K, IV/L
godz. 16.00 – 17.30 adw. Krzysztof Pacuła – Podstawowe zasady stosowania prawa Unii przed sądami krajowymi, cz. 1: Powoływanie się przed sądami krajowymi na prawo unijne (pierwszeństwo prawa UE, skutek bezpośredni, wykładnia zgodna, incydentalny skutek horyzontalny dyrektyw, zasady ogólne prawa Unii) – zajęcia warsztatowe

W dniu 11 stycznia 2023 r. zarejestrowane zostaną zajęcia omawiające zagadnienia, które następnie stanowić będą przedmiot zajęć warsztatowych prowadzonych metodą kazusową. Aplikanci proszeni są o zapoznanie się z zarejestrowanym materiałem, tak, by móc następnie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych w dniu 18 stycznia 2023 r. 1

grupa I/I, II/J, III/K, IV/L
godz. 17.30 – 19.00 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – Krajowy Rejestr Sądowy, systematyka danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym; podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców; wnioski składane do rejestru przedsiębiorców – ćwiczenia praktyczne w zakresie ich sporządzania; obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców

Data

18 stycznia 2023
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content