Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

24.09.2020 r. – czwartek

grupa IX, X

godz. 16.00
SSO Andrzej Czaputa – Prawo karne skarbowe: zasady odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zakres stosowania przepisów części ogólnej kodeksu karnego, zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw, wybrane przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe, podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej, interwenient, czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, finansowe i niefinansowe organy postępowania przygotowawczego. cz. 1

godz. 17.30
SSA Marek Charuza – Nadzwyczajne środki zaskarżenia w procesie karnym : kasacja (dopuszczalność kasacji, wymogi kasacji, przygotowanie projektu kasacji); wznowienie postępowania (właściwość sądu, podstawy wznowienia postępowania, przygotowanie projektu wniosku o wznowienie postępowania)

grupa XI, XII

godz. 16.00
SSA Marek Charuza – Nadzwyczajne środki zaskarżenia w procesie karnym : kasacja (dopuszczalność kasacji, wymogi kasacji, przygotowanie projektu kasacji); wznowienie postępowania (właściwość sądu, podstawy wznowienia postępowania, przygotowanie projektu wniosku o wznowienie postępowania)

godz. 17.30
SSO Andrzej Czaputa – Prawo karne skarbowe: zasady odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zakres stosowania przepisów części ogólnej kodeksu karnego, zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw, wybrane przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe, podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej, interwenient, czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, finansowe i niefinansowe organy postępowania przygotowawczego. cz. 1

Data

24 września 2020
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content