Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

21.10.2020r. – środa

grupa V, VI

godz. 16.00
adw. Grzegorz Kopeć – zaskarżanie uchwał (powództwo o uchylenie uchwały, powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały)

godz. 17.30
adw. Rafał Stęchły – Zabezpieczenia wierzytelności: ustanowienie obowiązku zapłaty kary umownej, ustanowienie umownej wysokości odsetek za opóźnienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie

grupa VII, VIII

godz. 16.00
adw. Rafał Stęchły – Zabezpieczenia wierzytelności: ustanowienie obowiązku zapłaty kary umownej, ustanowienie umownej wysokości odsetek za opóźnienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie

godz. 17.30
adw. Grzegorz Kopeć – zaskarżanie uchwał (powództwo o uchylenie uchwały, powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały)

Data

21 października 2020
Wygasło!

Czas

16:00 - 20:30
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content