Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

15.10.2020r. – czwartek

grupa IX, X

godz. 16.00
SSO Andrzej Czaputa – Prawo karne skarbowe: zasady odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zakres stosowania przepisów części ogólnej kodeksu karnego, zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw, wybrane przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe, podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej, interwenient, czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, finansowe i niefinansowe organy postępowania przygotowawczego. cz. 3

godz. 17.30
SSO Agata Błochowiak – Kaleta – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku – orzeczenia kończące postępowanie, rodzaje wyroków, wyrok łączny

grupa XI, XII

godz. 16.00
SSO Agata Błochowiak – Kaleta – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku – orzeczenia kończące postępowanie, rodzaje wyroków, wyrok łączny

godz. 17.30
SSO Andrzej Czaputa – Prawo karne skarbowe: zasady odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zakres stosowania przepisów części ogólnej kodeksu karnego, zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw, wybrane przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe, podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej, interwenient, czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, finansowe i niefinansowe organy postępowania przygotowawczego. cz. 3

grupa I
godz. 13.30 – 16.30
Kolokwium pisemne z prawa gospodarczego

grupa II
godz. 17.30 – 20.30
Kolokwium pisemne z prawa gospodarczego

Data

15 października 2020
Wygasło!

Czas

13:30 - 20:30
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content