Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

11.01.2021 r. – poniedziałek

grupa I, II
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – Krajowy Rejestr Sądowy, systematyka danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym, podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców, wnioski składane do rejestru przedsiębiorców , obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców
godz. 17.30 SSA dr Dariusz Chrapoński – postępowanie upadłościowe , zasady ogólne, podstawy ogłoszenia upadłości, treść wniosku o ogłoszenie upadłości i legitymacja do jego złożenia, postępowanie zabezpieczające w postępowaniu upadłościowym, skutki ogłoszenia upadłości (co do osoby upadłego, co do majątku upadłego, co do zobowiązań upadłego, skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego, wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego), bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego, środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym, odrębne postępowania upadłościowe

grupa III, IV
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – Krajowy Rejestr Sądowy, systematyka danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym, podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców, wnioski składane do rejestru przedsiębiorców , obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców
godz. 17.30 SSA dr Dariusz Chrapoński – postępowanie upadłościowe , zasady ogólne, podstawy ogłoszenia upadłości, treść wniosku o ogłoszenie upadłości i legitymacja do jego złożenia, postępowanie zabezpieczające w postępowaniu upadłościowym, skutki ogłoszenia upadłości (co do osoby upadłego, co do majątku upadłego, co do zobowiązań upadłego, skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego, wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego), bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego, środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym, odrębne postępowania upadłościowe

Data

11 stycznia 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content