Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

18.01.2021 r. – poniedziałek

grupa I, II
godz. 16.00 adw. Katarzyna Legień – prawne aspekty transplantacji (polska ustawa transplantacyjna, transplantacje ex mortuo i ex vivo, faktyczne i prawne warunki przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, zgoda na przeszczep, odpowiedzialność karna lekarza w związku z zabiegiem transplantacji)
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski – prawo przedsiębiorców: pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i w prawie Unii Europejskiej, podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej, załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej, reglamentacja działalności gospodarczej, ograniczenia kontroli działalności gospodarczej

grupa III, IV
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski – prawo przedsiębiorców: pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i w prawie Unii Europejskiej, podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej, załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej, reglamentacja działalności gospodarczej, ograniczenia kontroli działalności gospodarczej
godz. 17.30 adw. Katarzyna Legień – prawne aspekty transplantacji (polska ustawa transplantacyjna, transplantacje ex mortuo i ex vivo, faktyczne i prawne warunki przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, zgoda na przeszczep, odpowiedzialność karna lekarza w związku z zabiegiem transplantacji)

Data

18 stycznia 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content