Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

10.09.2020r. – czwartek

grupa IX, X

godz. 16.00
adw. Kinga Widera, adw. Ewa Labocha-Pietras – aplikant adwokacki w sądzie (praktyka, technika, taktyka)

godz. 17.30
SSO Ewa Trzeja – Wagner – Postępowanie karne wykonawcze – nowe okoliczności jako podstawa do zmiany lub uchylenia postanowienia, odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przygotowanie projektów wniosków, wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, przygotowanie projektu wniosku.

grupa IX, X

godz. 16.00
SSO Ewa Trzeja – Wagner – Postępowanie karne wykonawcze – nowe okoliczności jako podstawa do zmiany lub uchylenia postanowienia, odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przygotowanie projektów wniosków, wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, przygotowanie projektu wniosku.

godz. 17.30
adw. Kinga Widera, adw. Ewa Labocha-Pietras –aplikant adwokacki w sądzie (praktyka, technika, taktyka)

Data

10 września 2020
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content